Obsah t�to str�nky vy�aduje nov�j�� verzi aplikace Adobe Flash Player.

Z�skat aplikaci Adobe Flash Player

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Z�skat aplikaci Adobe Flash Player

Housle

Hře na housle jsem se začal učit v ZUŠ v Blovicích, kterou jsem navštěvoval snad přes deset let. Především první roky jsem nástroj a s ním spojenou pravidelnou docházku doslova "miloval". Pravidelné fidlání na housle není pro malýho raubíře zrovna nejzajímavější aktivitou, když ještě uvážím, jaké zvuky začátky doprovázejí.

Celá má snaha se zdála být během prvních 5-6 let vcelku zbytečná. Pravidelné koncerty v rámci ZUŠ, kde si malý hráč nacvičí vhodně vybraný přednes, sice poukazovaly na jistý pokrok ve hře na nástroj, avšak představa, že si vezmu housle třeba jen někam k ohni a zkusím zahrát jen tak, čili z patra, byla velmi vzdálená. Lépe řečeno, ani na běžné hraní jen tak pro radost to stále nestačilo. Improvizace bylo to, co mně chybělo a na to v ZUŠ mladého hráče asi moc nepřipraví.

Zlom představovaly až poslední roky cvičení pod vedením Vlaďky Machoňové. Forma cvičení mnou vybrané hudby, kterou jsme po absolvování druhého cyklu nastolili, mně výrazně více vyhovovala a i můj zájem o housle ruku v ruce s úsilým rostl. Během svých žákovských let jsem vystřídal v ZUŠ několik učitelů. V současné době spolupracuji opět s kamarádkou a svojí dřívější paní učitelkou Bětkou Hladečkovou, vyučující hru na housle v Praze. Vliv těchto dvou osob byl pro mé hraní velmi podstatný a jejich rady mně stále pomáhají zlepšovat kvalitu zvukového projevu na tento libozvučný nástroj.

 

 

Škola: ZUŠ v Blovicích (1991 - 2003)

 

pod vedením:

Květy Vlčkové ... první roky, první kroky

Bětky Hladečkové

a Vlaďky Machoňové